σχολείο από γυαλί

Οι μαθητές εμπνέονται από τη φύση που περιτριγυρίζει το σχολείο και τους επιτρέπει να γίνουν ένα με το περιβάλλον…