συντακτικό

Αν νομίζετε ότι μόνο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα σάς λέω ότι και τα ωδικά πτηνά ξέρουν πολύ καλά όλους τους γραμματικούς κανόνες!