Συνηθισμένη μέρα

Thomas Becker και Sebastian Stahlhofen, εντυπωσιάζουν με κινήσεις ακριβείας σε καθημερινές στιγμές