συμβολικός κήπος

Η δημιουργία του βασίστηκε σε ένα ρητό του Κομφούκιου που επισημαίνει ποια πρέπει να είναι η πραγματική φιλοσοφία ενός κυβερνήτη!