στρες

Tο ξύσιμο δηλώνει στρες και μπορεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο» επικοινωνίας μειώνοντας τις διενέξεις και προάγοντας την κοινωνική συνοχή.

Βοηθά περισσότερο την ψυχική διάθεση από τη θέα του πρασίνου!

Μία καλή πράξη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κοινωνικού άγχους και να διευκολύνει τις συναναστροφές.

Όταν νιώθουμε το στρες να μας κατακλύζει, συνήθως η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Όχι μόνο!

Στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε να το «κολλήσουμε» ακόμη και από αγνώστους!

Πρόκειται για την CRF1 που παράγεται από την υπόφυση και αποτελεί στόχο για νέες θεραπείες

Είναι γνωστά σε όλους μας, αλλά μάλλον δεν έχουν όνομα… Τέλος πάντων καταπολεμούν το στρές σύμφωνα και με έναν Ιταλό καλλιτέχνη.