Στοιχείο 113

Συμπληρώνεται σιγά-σιγά ο περιοδικός πίνακας. Ιάπωνες ερευνητές κατόρθωσαν να παραγάγουν το στοιχείο 113 στον επιταχυντή τους.