σταφύλι

Στα έντερα ενός είδους αναπαράγονται σακχαρομύκητες που καθορίζουν τα τοπικά γευστικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών των σταφυλιών…

Το τσαμπί αποτελείτο από 26 ρώγες, ήτοι 315 δολάρια η μία!