στάβλος

Ένα καινοτόμο κτήριο τόσο στον σχεδιασμό του όσο και στην ιδέα…

Ο Llamrei είναι ένα περήφανο άλογο της βρετανικής Αστυνομίας, και τόσο πολύ, μάλιστα, που αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην καθαριότητα του στάβλου του, χρησιμοποιώντας μια σκούπα!