σπόρος

Δίνοντας έμφαση στο μεγαλείο της ζωής και της δημιουργίας, σε αυτό το βίντεο ο μικρός σπόρος ανθίζει και γίνεται ένα πανέμορφο λουλούδι!

Τα «φυτά-μητέρες» διδάσκουν στους σπόρους την αντίληψη της αλλαγής των εποχών τους ώστε αυτοί να βλαστήσουν στη βέλτιστη στιγμή για την καρποφορία.

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε μια καλλιτέχνις για αυξήσει τα φυτά στις όχθες των ποταμών διασπείροντας σπόρους μέσω των υδάτινων ρευμάτων!