σπίτι-τρένο

Επειδή ένα βαγόνι της αμαξιστοιχίας Great Western Railway δεν μπορούσε να μετακινηθεί από την ιδιοκτησία του, αναγκάστηκε να χτίσει το σπίτι του γύρω από αυτό!