Σπίτι του τρόμου

Ίσως με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωσή μας με τρομακτικά πράγματα αλλά και με απότομες μεταβολές καταστάσεων, πολλοί θεωρούν τα σπίτι του τρόμου ξεπερασμένα.