σπίτια του μέλλοντος

Σήμερα, η κατασκευή κτηρίων είναι πιο «πράσινη» και πιο αποδοτική ενεργειακά από ότι στο παρελθόν και φαίνεται ότι θα εξελιχθεί περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.

Η έλλειψη χώρου κατοίκησης στις μεγαλουπόλεις ανακαλύπτει τρόπους για να κατοικήσουν οι άνθρωποι στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στα αστικά κτήρια!