σπάνιο οπάλιο

Κοστίζει πάνω από 1.000.000 δολα΄ρια και περιέχει στο εσωτερικό του όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου!

Μια απίθανη γενναιοδωρία της φύσης σε παράδοξα πετρώματα μας κάνει να εντυπωσιαστούμε για άλλη μία φορά!