σπάνιος σκίουρος

Εξαιτίας μιας σπάνιας πάθησης μόλις 1 σκίουρος στο 1 εκατομμύριο γεννιέται λευκός…