σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα

Και προγραμματισμός από την πρώτη δημοτικού!

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Σουηδία προάγει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη παιδιού-μέρος του κοινωνικού συνόλου και διαθέτει αρκετά στοιχεία που παραξενεύουν…