Σινικό Τείχος

Το τελευταίο κομμάτι του Σινικού Τείχους είναι από τα λιγοτέρο φωτογραφημένα και έχει ονομαστεί «Η κεφαλή του παλιού Δράκου»…