σιέστα

Η δήμαρχος της ισπανικής πόλης Ador αποφάσισε διά νόμου να κοιμούνται όλοι το μεσημέρι για να ανασυντάσουν συνάμεις!

Ο μεσημεριανός ύπνος είναι πολύτιμος και όταν είναι και κινέζικος αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον!