σερβίρισμα γλυκού

Στο βίντεο που ακολουθεί το σερβίρισμα του γλυκού όχι μόνο προκαλεί έκπληξη αλλά «κατατάσσει» δικαίως τη ζαχαροπλαστική στις Τέχνες!