Σαουδική Αραβία δήμιος

Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη (αν μάλιστα υπάρχει πάνω στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο, ίσως και να επιβαρύνει το βιογραφικό), αν και καλή χρήση ξίφους θα θεωρηθεί προσόν.