Σαλαμάνδρα

Παίρνει φως από τον ήλιο και το μετατρέπει σε ενέργεια…

Η σαλαμάνδρα ζει στην ξήρά κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και γίνεται υδρόβια την εποχή του πολλαπλασιασμού.