ρύπανση στην Κίνα

Η Κίνα διαθέτει μερικά από τα ωραιότερα τοπία στον κόσμο, ωστόσο η ανεξέλεγκτη ρύπανση προκαλεί μεγάλες καταστροφές…