πύργος Lego

Ο πύργος έχει ύψος 34 μέτρα και για να στηθεί χρειάστηκαν πάνω από 500.000 κομμάτια.