Πύργος των Κέδρων

Η πρόσοψη του κτηρίου θα φιλοξενεί περίπου 930 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου τοποθετημένα σε έναν κάθετο «δάσος», όπως το ονομάζουν οι δημιουργοί του!