Πότισμα φυτών

Αν ετοιμάζεστε για διακοπές και σκέφτεστε τι να θ.α κάνετε με το πότισμα των φυτών, υπάρχει λύση και διαρκεί για 7 χρόνια!