πόλη των βιβλίων

Αν είστε βιβλιολάτρης και βιβλιοφάγος τότε ξεχάστε τις βιβλιοθήκες και ανακαλύψτε την «πόλη των βιβλίων» στην Ουαλία!