Πόλη της Επιστήμης

Τοπίο και έργο τέχνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα σε αυτή την εξαιρετική πρόταση του διάσημου αρχιτέκτονα Vincent Callebaut.