πόλεις σε μικρογραφία

Με ειδική επεξεργασία και με την κατάλληλη κλίση στο φακό διάσημες πόλεις μοιάζουν… κουκλίστικες!