πυροσβέστης

Ο εξωσκελετός δημιουργεί σούπερ πυροσβέστες επιτρέποντας τους να ρίχνουν νερό από κοντινή απόσταση ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν και άλλες ενέργειες κατάσβεσης και διάσωσης.