πυρκαγιά

Οι δορυφόροι της NASA που παρατηρούν τη Γη εδώ και χρόνια μας παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τις πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο.

Ο Phanawatnan Kaimart δημιούργησε μία μπάλα, την Elide Fire Extinguishing Ball, που σβήνει φωτιές.