πτυχίο

Ποτέ δεν είναι αργά για να πάρει κάποιος το πτυχίο του, έστω και συμπληρώνοντας έναν αιώνα ζωής!

Μια έρευνα που αποδεικνύει τη σχέση πτυχίου-προσωπικότητας…