πρόσφυγες

Επιβραβεύθηκε το προσωρινό κατάλυμα για πρόσφυγες που έχει σχεδίασει η IKEA.

Σπάνιες εικόνες από το βιβλίο «Προσφυγική Ελλάδα» («Refugee Greece», Εκδ. INTERED-ΚΑΠΟΝ) δείχνουν τους πρόσφυγες που ήρθαν μετά την καταστροφή της Σμύρνης στην Ελλάδα…