πρωτότυπο ποδόσφαιρο

Ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Ρωσία, το ποδόσφαιρο με μοτοσικλέτες απαιτεί καλούς και τολμηρούς αναβάτες!