πρωτότυπες γέφυρες

Μια πρωτοποριακή γέφυρα επιτρέπει στους πεζούς να περπατήσουν σε ευθεία, σε ανηφόρα αλλά και σε κατηφόρα!

Μια εντυπωσιακή δομή επιτρέπει σε νερό και αυτοκίνητα να… διευκολύνουν με ταχύτατες διαδικασίες το πέρασμά τους!