πρωτότυπες βιβλιοθήκες

Μία βιβλιοθήκη-ξενοδοχείο στο Κιότο της Ιαπωνίας, δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να «κοιμηθούν στο ράφι»!

Στις γειτονιές της Νέας Υόρκης μικρές ανοιχτές βιβλιοθήκες ενισχύουν τη μάθηση των κατοίκων!