πρωτότυπα σχολεία

Πέρα από τα συνηθισμένα κτήρια σχολείων, ξεχωρίζουν για τα χρώματα, την αρχιτεκτονική αλλά και τη φιλοσοφία τους…