προσφυγικές κατοικίες

Σχεδιασμένες με ειδικά υλικά και συστήματα, με οικολογικές προδιαγραφές και σε χαμηλό κόστος, αποτελούν μία καινοτομία, που προτείνει λύσεις τόσο στην προσφυγική κρίση όσο και στην οικολογική.