Πριν το Photoshop

Η επεξεργασία των φωτογραφιών είχε άλλη χάρη!

Το βιβλίο με τις φωτογραφίες αυτές είχε εκδοθεί το 1979, πολλά χρόνια πριν την εμφάνιση του Photoshop.