Πραγματικές συμπτώσεις

Μια από τις πιο απίστευτες και όμως πραγματικές συμπτώσεις!