πράσινο σαπούνι

Το πράσινο σαπούνι παρασκευάζεται από ελαιόλαδο, του οποίου οι εξαιρετικά θεραπευτικές ιδιότητες είναι γνωστές και αξιοποιήσιμες από τα αρχαία χρόνια…

Το πράσινο σαπούνι δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να το πείτε… ξεπερασμένο.