πράσινο ποδήλατο

Το ποδήλατο αυτό όχι μόνο βοηθά με τη χρήση του στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποφυγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την «τρώει» κιόλας!