Πράσινα κτίρια

Βραβευμένα για τον καινοτόμο σχεδιασμό και τις μεθόδους κατασκευής. Μερικά από αυτά φιλοξενούν σημαντικές συναντήσεις, ενώ άλλα είναι απλές μονοκατοικίες.