πράξη καλοσύνης

Μια καλή πράξη είναι απλή και εύκολη και γυρίζει πάντα πίσω σε αυτόν που την έκανε, περνώντας ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους.

Οι καλές πράξεις δεν χρειάζονται αναταπόδοση ή… αποπληρωμή, ενώ συγκινούν και τους λιγότερο συναισθηματικούς!