πουλί-αρχιτέκτονας

Μπορεί να στεγάσει πάνω από 100 ζεύγη πτηνών, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο!