Ποταμός Βόλγας

Το καμπαναριό του μοναστηριού είναι το μοναδικό κτίσμα που είναι πλέον ορατό.