ποτάμι σε σχήμα καρδιάς

Οφείλει την ονομασία του στο ομολογουμένως εντυπωσιακό σχήμα που αποκτά σε ένα σημείο…