ποτάμιο σπήλαιο

Το ποτάμιο σπήλαιο Tham Khoun Xe στο Λάος μοιάζει σαν να πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, έτσι όπως το καταγράφει η κάμερα!

Το σπήλαιο πηγών Αγγίτη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια σπήλαια του κόσμου με μήκος 21 χιλιόμετρα.