πολικές περιοχές

Από το νερό που παγώνει και το χιόνι που στερεοποιείται, εντυπωσιακοί σχηματισμού κάνουν την εμφάνισή τους στις ψυχρές περιοχές του κόσμου!