πλωτό έθνος

Τα νησιά Κιριμπάτι έχουν κατοικηθεί από το 3000 π.Χ. αλλά αν η στάθμη της θάλασσας συνεχίσει να ανεβαίνει θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.