πλωτή πεζογέφυρα

Μια ευέλικτη δομή που διπλώνεται και επεκτείνεται έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί κατά μήκος των αποβαθρών, να πλεύσει σε διαφορετικές θέσεις ή να τοποθετηθεί μόνιμα.