πλωτά

Στις ελώδεις περιοχές του Ιράκ διάφορες φυλές ζουν σε περίτεχνα πλωτά σπίτια εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από καλάμια.